Klawiterapia należy do grupy terapii odruchowych.

Twórcą jej jest polski psycholog dr Ferdynand Barbasiewicz.

Klawiterapia jest ukoronowaniem i sumą całej refleksoterapii.( łac. reflex=odruch).
Klawiterapia To metoda odruchowa  (nieinwazyjna), skórno – wewnętrzna w resocjalizacji i rehabilitacji psychologicznej i neurofizjologicznej. Zapewnia odreagowanie psychologiczne i nerwowe, znosi napięcia stresowe ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.Reguluje prądowe potencjały własne i wzbudza utracone przewodnictwo sygnałów nerwowych, stanowiące z zaburzoną morfologicznie, hormonalnie i chemicznie krwią, przyczynę podatności a nawet zapaści enzymatyczno – metabolicznej na poziomie endogennym – subkomórkowym. Klawiterapia działa odtruwająco i oczyszczająco w organizmie człowieka. Klawiterapia reguluje  układy: nerwowy, trawienny, wegetatywny, enzymatyczny i hormonalny dla pełnej odbudowy krwi, którą wywołuje się samozdrowienie w holistycznym usprawnianiu  człowieka. Zabiegi wykonuje się klawikami (klavus – gwóźdź) . Stymulując – bodźcując powierzchnię skóry, nad anatomią układu nerwowego oraz na strefach i punktach biologicznie czynnych, także akupunkturowych, wywołuje się samoregulację, samo zdrowienie. Poprzez psychoterapię i psychogenne oddziaływanie oraz stymulacyjno - odruchowe procesy neurofizjologiczne – dermovisceralne na receptory dermatomu i głębiej poprzez neurochemiczne przekaźniki sygnałów bodżcowych na: neurotom, miotom, sclerotom. Można za pośrednictwem układu nerwowego precyzyjnie i komplementarnie regulować na poziomie endogennym, zaburzony organizm człowieka. Sterując biocybernetycznie poprzez układ nerwowy, procesami psychogennymi i endogennymi na poziomie subkomórkowym, wywołuje się regulację: cytokin, dopełniacza, interferonu, endorfin i innych wielu endogennych czynników.

W efekcie oddziaływania na receptory układu nerwowego (rozmieszczone w skórze, mięśniach, okostnej i nerwach) dochodzi do pobudzenia połączonych za pośrednictwem nerwów ośrodków w mózgu. Te zaś w następstwie oddziałują na mięśnie połączone z nimi, mobilizując je do samoregulacji i regeneracji. Efektem terapii jest wzmocnienie osłabionych grup mięśniowych bądź rozluźnienie spięć mięśni i ścięgien a także pobudzenie aktywności układu nerwowego, szczególnie istotne w schorzeniach neurodegeneracyjnych i paraliżach pourazowych. Zabieg wykonuje się na skórze nad ośrodkowym i obwodowym układem nerwowym za pomocą tzw.” klawików ” (clavus – gwóźdź), nie uszkadzając przy tym skóry i leczonych tkanek.

Więcej na www.klawiterapia.com